שאלה ?


  • 16-05-2006

שאלה ? מה המצפן אמר למטייל ?תשובה ,לך לכל הרוחות