בני סלע!


  • 19-12-2006

איזה אישה מתקשרת למשטרה וטוענת שבני סלע בתוך המקרר שלה...

האישה: שוטר שוטר!!!

השוטר: מה??

האישה: בני סלע נימצא בתוך המקרר שלי!!

השוטר: מהו עושה שם??


האישה: הוא הוריד את מכנסיו שם!!


השוטר: טוב טוב.. את זה אנו יודעים כבר מזמן שהוא הוריד את מכנסיו אבל בתוך
המקרר שלך??


האישה: כןןן כןןן!!!!!


האישה: אהה והוא גם הוריד את החלק התחתוןן (התחתונים)
ולקח לו שתי פסטרמות!!


השוטר: למה הוא צריך שתי פסטרמות???


האישה: כן, למה הוא צריך שתי פסטרמות אם יש לו שני נקניקים???


*+* סוף *+*

רוצים עוד בדיחות מצחיקות???

קפצו ליי!!!!