קורדי


  • 06-01-2007

למה קורדי הולך עם חצי מטריה בחורף

תשובה:כי אמרו שיהיה מעונן חלקית