איזה זונה...


  • 06-01-2007

איזה זונה עומדת בצומת עפ מעייל פרווה
איש מתנו לחיות לחיות אומר לה את יודעת כמה חיות הרגו בשביל המעיל שלך
אז הזונה אומרת אתה יודע אם כמה חיות היזדינתי בשביל המעיל הזה