אתה ?


  • 04-02-2007

אני במישטרה
אתה ?
אני מאוהב
אתה ?