זקנים ומדרכות


  • 07-06-2007

פעם זקן טייל בעיר רחובות.הוא נתקל בעמוד ואמר לו:"אני מצטער עמוד,אבל למה אתה מרביץ מה עשיתי לך?!" העמוד:"אני לא הרבצתי לך זה אתה הרבצת לי" והם רבו ככה במשך שעה.כעבור שעה הם הגיעו להחלטה למצוא לשניהם חןנך וככה הם לא ירבו.וזה באמת עבד.חחח...