הנס


  • 19-09-2007

איש אחד נפל לבור אומר לאלוקים תעשה לי נס אלוקים אמר לו כמה סוכר