שאלה


  • 21-09-2007

שאלה :מה זה מעופף באוויר בצבע זהב?
תשובה:זבוב אם שן זהב