האתר לחומרי למידה שילוב בחיטיבות הביניים


  • 29-09-2007

באתר זה ניתן למצוא חומרי למידה
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים
במקצועות השונים הנלמדים בחטיבות הביניים.