מצחיק שווה להיכנס


  • 29-09-2007

ילד אחד ניכנס לכיתה רואה את המורה ארומה שואל מה את אוסה אמורה עונה מלמדת חינך מיני הולך לכיתה שנייה רואה את המורה ארומה שואל מה את עושה היא עונה מלמדת חינוך מיני הולך לשירותים רואה ילדים מזדיניה שואל מה אתם עושים הם עוניה שיעורים!!חחחחחחח