בדיחת קרש..


  • 30-09-2007

מה הכביסה אומרת לחבל?
אני מתיבשת..