בדיחות מצחיקות


  • 10-12-2007

ילדים , שוגעים, בעליי חיים , נושאי רפאה, בלודיניות.