הצפוצצות מטוס


  • 18-12-2007

גו'רג' בוש, בלונדית סבא ונכדו טסים במטוס. הטיס אומר שיש תקלה במטוס