מדיחה קוראת ,תשכבו אל הריצפה מרוב צחוק


  • 12-03-2008

איש אחד אולך ברחוב ומפזר אפקה,בה שוטר ואומר לו,סליחה מה אתה עושה?

האיש עונה:אני מפזר אפקה נגד פילים!!
השוטר עונה:אבל אין כאן פילים!
האיש עונה:רואה האבקה אובדת!!