תרגילי עיניים


  • 22-12-2016עדשת העין מתקשה עם הגיל. על מנת לחזק את הראייה, ניתן לאמן את שרירי העיניים.