הרב לייטמן


  • 20-02-2017

במונחים של חופש הרב לייטמן הבחירה, שינוי ההתנהגות של אחד,