בהזדמנות להשקעה ולמגורים כאחד!


  • 24-03-2020

בהזדמנות! עורפית ושקטה, קומה נמוכה, שמורה רחוב שקט המאופיין בפוטנציאל לתמ"א. קרבה לתחבורה ציבורית, מכללת ר"ג,סופרים, מרכז מרום נווה. להשקעה ולמגורים כאחד!