הדפסה על זכוכית


  • 14-05-2020

הדפסה על זכוכית עם מסגרת אחורית. צבעים עזים, ללא מתלי מתכת, ללא חורים, חדות מטורפת.