ZECO - ברטר בין עסקים במודל חדשני שטרם הכרתם - זו כלכלה של קהילה


  • 22-06-2020

חברת זקו היא פלטפומרה לברטרים בין עסקים - הכל נעשה בקלות ובפשטות כמו שאתם מכירים מ"ביט" או "פייפל" או כל אמצעי תשלום אחר. העניין אצלנו זה שהכסף סגור לקהילה, אתם מוכרים מוצר או שרות לקהילה ורוכשים מוצר או שרות מתוך הקהילה. הברטר שהכרתם עוד לפני הקמת המטבע השתדרג לעולם העכשווי.