מסע אל האור הפנימי


  • 18-11-2020

כל אחד זקוק לצאת ולחפש את מסע אל האור הפנימי שלו. אני מחברת בין תת המודע למודע באמצעות פרחי באך וטיפול עמוק בתת המודע