עמותת אלע"ד


  • 27-12-2020

עמותת אלע"ד הוקמה לפני למעלה משלושה עשורים על מנת לפתח את ירושלים הקדומה ולהעמיק את החיבור של עם ישראל ושל העולם כולו לירושלים