bz-com


  • 03-06-2021

פתרונות ניטור ובקרה המיועדים לעסקים מתחומים שונים ומותאמים לסביבת העבודה והתשתיות השונות. המערכות מאפשרות שליחת התרעות SMS ועוד