צמתים


  • 14-11-2021

פרויקט "צמתים" הוא פרויקט חברתי שמטרתו לבסס את הקשר האנושי כגורם משמעותי במניעת התאבדויות.