קוללללללללללללללל!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@#############$$$$$$$$


  • 06-11-2008

כל הבדיחות פה גרועות ממש! אה, וג םמגעילות


asaa_dddd1