מוטי


  • 21-03-2009

מוטי מנהל מרפאה בשם סקולי , יום אחד קם בבוקר מוטי ואומר אוי אני חולה אז הוא הולך למרפאת סקולי אבל הוא לא יכול להתרפות כי הוא הרופא