קו ישר


  • 24-07-2009

גדי לציר קו ישר ללו סרגל צריך לסים עצבאות קרוב לחוד ולילחוץ לא חזק אלה יותר מהרגיל ואינה לחה קו ישר(אבל צריך להיתמן)