מטפס תרנים


  • 15-09-2009

דרוש מטפס תרנים בעל היתר תקף, לעבודה יומית או קבועה.
קו"ח בפקס או במייל