פיקפים של stratocaster


  • 07-10-2009

שניי פיקפים של Fender Stratocaster
לגיטרה חשמלית,חדשים לגמרי.
פרטים רק בטלפון.