גנראטור מנוע חשמל כמעת חדש


  • 04-11-2009

מצב טוב מאוד בהזדמנות לגינראטור אין אפילו 4 שעות עבודה