מכירה קולטים סוללרים חדשים דרך החברה


  • 26-12-2009

מהפכה בעולם החשמל!! חשמל סלוללרי התקנת קולטים ושירות ואחזקה לבעלי משקים ובעליי מיפעלים שברצומם לחסכוך מאוד בהוצאות החשמל צלצל !! תקבל מחיר ותתחיל לחסכוך ןמייד