בגוף ראשון-תוצאות בתקשורת יעילה


  • 19-01-2010

בגוף ראשון הינו מודל תקשורת אישית ובין אישית המתבסס על פסיכותרפיה גופנית.
התהליך מתמקד בפיתוח מודעות לדפוסי ההתנהגות והתגובה שלנו דרך הבנת הגוף כמראה ויצירת שינוי בעזרת טכניקות גופניות מגוונות.
הסיבות הן תמיד אישיות ההשפעה היא תמיד קבוצתית.
יכולת התפקוד שלנו בעבודה ומימוש הפוטנציאל האישי תלויים במידה רבה מאד בסביבת העבודה האנושית. הרבה פעמים למרות ש"אין סיבה" העובד אינו מסוגל לממש את מלוא יכולותיו בסביבת העבודה
מטרת התהליך שיפור התוצאות העסקיות ויעילות העובד באמצעות שיפור התקשורת האישית, בינאישית וצוותית.