דירת חדר מרוהטת להשכרה


  • 22-02-2010

דירת חדר קטנה ,מרוהטת,כולל מזגן ליחיד יחידה,המחיר כולל הכל פרט מחשמל ומים