ביהוד, 3 חדרים משופצת כחדשה בהזדמנות !


  • 16-03-2010

במרכז, משופצת מסודרת ושמורה, מציאה בהזדמנות ! נכס מספר 1302086, שלעד נכסים, 052-8307788 אבירם