Windows 7 Ultimate 100%


  • 11-10-2010

אתה רוצה ווינדוס 7 אולטימט הנמכר בזאפ מ 919 ₪ ועד 1064 ₪. אני אשלח לך ממנו העתק, עם מפתח מוצר חדש טרם ראה אור. אתה משלם עבור מפתח-מיקרוסופט, ומקבל איתו דיסק ד.ו.ד. מלא תוכנות מעל ומעבר 300 ₪. שתהנה. אודות המחיר והתשלום. אפשר לשלם 200 ₪ ועל אחריותי, וכשהמפתח יפעל כראוי תשלם. וגם אפשר לשלם רק 70 ₪ לאותו מפתח עם הדיסק, ועל אחריותך. וכבר מכרתי ממנו יותר מ 50 מפתחות ורק במקרים בודדים מאוד נתקל במניעה.