כסא גלגלים


  • 06-03-2011

דרוש בדחיפות כסא גלגלים לאשה מבוגרת שאין באפשרותה לרכוש או לשכור. ולעמוד במחירי יד שרה וחסדי נעמי.... אנא עזרו. ותבוא עליכם הברכה.