מורה לכלכלת בית או מדעים ל10 ש"ש בימים א' ו- ד' בחוה לחינוך חקלאי רחובות