רישום מקרקעין


  • 01-02-2013

רישום מקרקעין בישראל ישנם שלושה פנקסים למטרת רישום מקרקעין