אבירם נוסחת השורשים


  • 29-12-2013

נוסחת השורשים ניסמיאן