peek.co.il


  • 11-03-2015

אתר נדלן חדש ומושקע עומד למכירה.
ניתן לייצר הכנסות מהאתר בכמה דרכים:
קידום האתר על ידי אנשים מתחום הנדל"ן כדי שיכיל כמות גדולה של נכסים,גם פרוייקטים חדשים שנמצאים בבנייה.
האתר תומך באנגלית בצורה מלאה כולל שמות היישובים והרחובות,כך שניתן להפנות את האתר כבר עכשיו עבור קהל חוץ שמעניין בנכסים בישראל,ניתן להוסיף עוד שפות בקלות.
האתר בגירסה באנגלית:
peek.co.il/en
ניתן למכור עותקים מהאתר למתווכים שרוצים אתר איכותי.