גן בתנועה | חדר סנוזלן


  • 29-04-2015

אם היית מכיר טיפול ריגשי שהוא גם כיפי - לא היית מנסה אותו ? אם היית יודע שאותו טיפול כיפי גם הוכח כמועיל לא היית ניגש אליו? טיפול סנוזלן עם ציוד של גן בתנועה שמתמחה בנושא