חובFIX


  • 26-10-2015

חברה לטיפול בחובות , גביית חובות , גביית צ׳קים , הסדרי חוב , עיקולים , עזרה לחייבים בהוצאה לפועל , עיכוב הליכים , הוצאה לפועל.