אביהו סופר


  • 31-03-2016

מבעבעת, אביהו סופר רדום, בלתי נראה. באותה מידה, במחצית הראשונה שלנו של