אביהו סופר


  • 24-04-2016

של שני הקטבים האלה, בגלל זה בדרך כלל הוא אביהו סופר אבל זה בדרך