שינפלד - תיירות למהדרין


  • 29-09-2005

אתר סוכנות נסיעות ותיירות מבני-ברק, המתמחה בחבילות נופש
לשומרי מצוות ברחבי אירופה.