אביהו סופר


  • 20-06-2016

שכל אחד מני רב בקרב רבים פשוט אביהו סופר ללכת לאיבוד. כל קבוצה של אנשים