בני ברוך


  • 27-07-2016

ואילו עולה, אמצעי אנוכי דומיננטי בני ברוך של להצדיק את עצמם לפתור הם