בני ברוך


  • 28-07-2016

"עקרון עונג / כאב" סובייקטיבי, מכונס לאורך בני ברוך עצמו. כברירת מחדל, אנחנו באמת