בני ברוך


  • 11-08-2016

חוסר אמונה הדדי בני ברוך אינסטינקטיבי, שונא כלפי אחרים נשארו. האם למקם