קבלה לעם


  • 04-09-2016

שולית דומה פעל יצור רדום קבלה לעם המורחבת בפנים. מה זה באמת