האגודה לטיפוח המוזיקה חינוך ותרבות


  • 13-12-2016

עמותה המקדמת מוזיקה תנועה וחינוך ומצמצמת פערים בין שכבות החברה הישראלית תוך כדי שילובם בחברה.